مهاجرت به کانادا

نظرسنجی

آیا قصد مهاجرت دارید؟
 

ایالت کبک

پرینت

 


Capital : Quebec City
Largest city : Montreal
Total : 1,542,056 km²
Water : 176,928 km²
Population : 7,719,993
Density :5.63/km²
Flower : Blue Flag Iris
Tree : Yellow Birch
Bird : Snowy Owl

كبك با وسعتي تقريباً برابر ايران بزرگترين و از نظر جمعيت دومين ايالت كانادا به شمار مي آيد. زبان رسمي كبك فرانسه و بزرگترين شهر آن مونترال است. مونترال بزرگترين شهر فرانسه زبان جهان پس از پاريس مي باشد. ضمن اينكه اين شهر تعداد بسيار زيادي جمعيت انگليسي زبان نيز دارد. كبك پس از اُنتاريو مهمترين قطب صنعتي كانادا به شمار ميرود و بسياري از صنايع و معادن كانادا در اين ايالت قرار دارند. شهر كبك پايتخت ايالت كبك از جمله قديمي ترين شهرهاي كانادا و تنها شهر آمريكاي شمالي است كه با توجه به معماري استثنايي و جاذبه هاي طبيعي آن در سال 1985 از سوي يونسكو به عنوان ميراث فرهنگي بشري انتخاب گرديده. كبك آب و هوايي چهار فصل و زمستانهايي سرد و برفي دارد. با توجه به شرايط گذشته كانادا، كبك تنها ايالتي است كه به صورت مستقل داراي بخش مهاجرت بوده و براي افرادي كه آشنايي كافي با زبان فرانسه دارند مقصد مناسبي جهت اقامت در كانادا به شمار مي آيد. شرايط مهاجرت به اين ايالت متغير بوده و نسبت به شرايط تحصيلي و شغلي متقاضيان سنجيده مي شود كه مشاوران ما در شركت اُديسه راهنمايي لازم را در اين مورد در اختيار شما قرار خواهند داد.

 
مهاجرت به کانادا
سایت پذیرای 1 مهمان آنلاین